شما به زودی با تقویت مهارت های رهبری می توانید تبدیل به یک رهبر حرفه ای شوید!

شما به زودی با تقویت مهارت های رهبری می توانید تبدیل به یک رهبر حرفه ای شوید. شما در شناخت روند و ایجاد راه هایی برای بهره برداری از آنها بسیار عالی هستید. شما مشکلی در الهام بخشیدن به کارمندانتان چه در زمان های خوشی و چه سختی ندارید. مهارت های اجرایی شما عالی است که به رهبران آینده اجازه می دهد تا بر روی تلاش های شما تمرکز کنند. یک شرکت به شما نیاز دارد، زیرا موفقیت های نوآورانه نمی توانند تنها توسط رویا تحقق یابند. فردی عمل گرایانه نیاز است تا آنچه را واقعا وجود دارد درک کند و آن را بدون این که از مسیر خارج شود بسازد.

توصیه: 

 شما می توانید یک قدم به جلو برای خودتان بردارید، تصویر خود را در بالای هرم ببینید و از مهندسی معکوس در رهبری بهره ببرید. پیشنهاد می کنم حتما با تیم خود در طول هفته جلسات منظم داشته باشید و از ایده های آنها در کسب و کارتان استفاده کنید. خیلی از ایده های کاربردی و عالی که باعث رشد کسب و کارها شده ایده یک کارمند ساده یا حتی یک آبدارچی بوده برای مثال ایده ساخت آسانسورهای شیشه ای ایده یک آبدارچی بوده که برای جلسه چای یا قهوه آورده بود و متوجه میشه که مجموعه به دنبال یک راهکار برای زیباتر و جذاب تر شدن آسانسورهای خودش هست و این ایده رو مطرح می کنه با برگزاری جلسات هفتگی شما برای همکاران خودتان ارزش قائل شدید و به آنها حس مالکیت انتقال می دهید که در ادامه مسیر موفقیت برای شما تلاش بیشتری به کار می گیرند.