دوره جامع مدیریت اتوماتیک

4,900,000 تومان 2,450,000 تومان

برای چه کسانی مناسب هست؟ کارآفرین ها، مدیران کسب و کار، مدیر فروش ها و افرادی که دارای کسب و کار هستند.

مدت دوره: 12 جلسه آنلاین یک ساعته

مدرس: سعید تقدسی مخترع، نویسنده کتاب شاه کلید فروش در ایران و مؤلف 10 عنوان کتاب.

 

مبلغ سرمایه گذاری: 4 میلیون و 900 هزار تومان