Author Archives: سعید تقدسی

جلسه نهم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه نهم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه نهم فایل صوتی جلسه نهم دستورالعمل جلسه نهم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه هشتم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه هشتم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه هشتم فایل صوتی جلسه هشتم دستورالعمل جلسه هشتم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه هفتم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه هفتم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه هفتم فایل صوتی جلسه هفتم دستورالعمل جلسه هفتم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه ششم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه ششم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه ششم فایل صوتی جلسه ششم دستورالعمل جلسه ششم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه پنجم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه پنجم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه پنجم فایل صوتی جلسه پنجم دستورالعمل جلسه پنجم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه چهارم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه چهارم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه چهارم فایل صوتی جلسه چهارم دستورالعمل جلسه چهارم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه سوم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه سوم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه سوم فایل صوتی جلسه سوم دستورالعمل جلسه سوم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه دوم دوره استخدام بازاریاب

به جلسه دوم دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی خوش آمدید ویدیوی جلسه دوم فایل صوتی جلسه دوم دستورالعمل جلسه دوم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع استخدام بازاریاب و تیم سازی را خریداری کنید.

جلسه بیست و پنجم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه بیست و پنجم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه بیست و پنجم فایل صوتی جلسه بیست و پنجم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

جلسه بیست و چهارم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه بیست و چهارم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه بیست و چهارم فایل صوتی جلسه بیست و چهارم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

جلسه بیست و سوم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه بیست و سوم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه بیست و سوم فایل صوتی جلسه بیست و سوم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

جلسه بیست و دوم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه بیست و دوم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه بیست و دوم فایل صوتی جلسه بیست و دوم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

جلسه بیست و یکم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه بیست و یکم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه بیست و یکم فایل صوتی جلسه بیست و یکم دستورالعمل جلسه بیست و یکم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

جلسه بیستم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه بیستم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه بیستم فایل صوتی جلسه بیستم دستورالعمل جلسه بیستم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

شکرگزاری یعنی چی؟

شکرگزاری یعنی چی؟

 

این همه به ما میگن باید شکرگذار باشی و باید خداروشکر کنی ولی یعنی چی؟ واقعا باید چکار کنیم؟

دوست من شکرگذاری یعنی اینکه زیبایی های جهان رو ببینی. هر جا میری یه چیز زیبا می بینی ازش تعریف کن. یه موقع دوستتو می بینی ازت خوشتیپ تر شده ازش تعریف کن این یعنی شکرگذاری.

دوستان میگن آقای تقدسی من که زیبایی نمی بینم، من که جایی نمی بینم یک جایی زیبا باشه ازش بخوام تعریف کنم یا شکرگذاری بخوام انجام بدم.

واقعا فقط کافیه ببینید. من یک شاگردی داشتم توی دوره نخبگان فروش تلفنی و اون یه خانومی بود که نابینا بود. هر روز خداروشکر می کرد، هر روز می گفت خدایا شکرت، خدایا شکرت. آخرش گفتم چیه برای چی انقدر خدارو شکر میکنی تو که هیچ کدوم از زیبایی های این جهانو ندیدی و زمانی که به دنیا اومدی مادرزادی نابینا بودی پس چرا داری انقدر خداروشکر میکنی؟

گفت آقای تقدسی میدونی چرا خداروشکر میکنم؟

گفت به خاطر اینه که من میتونم روز و شب رو از همدیگه تشخیص بدم یعنی من میتونم بفهمم الان روزه یا شبه!

شاید هیچوقت به این فکر نکردیم که تشخیص این که الان روزه یا شبه شکرگذاری نیاز داره.

پس شکرگذاری یعنی دیدن زیبایی های این جهان.

خلاق باشید.

جلسه نوزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه نوزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه نوزدهم فایل صوتی جلسه نوزدهم دستورالعمل جلسه نوزدهم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

جلسه هجدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه هجدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه هجدهم فایل صوتی جلسه هجدهم دستورالعمل جلسه هجدهم ویدیوی تمرین گاگ_گوگ فایل صوتی تمرین گاگ_گوگ
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

جلسه هفدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه هفدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه هفدهم فایل صوتی جلسه هفدهم دستورالعمل جلسه هفدهم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

جلسه شانزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه شانزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه شانزدهم فایل صوتی جلسه شانزدهم دستورالعمل جلسه شانزدهم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

جلسه پانزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه پانزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه پانزدهم فایل صوتی جلسه پانزدهم دستورالعمل جلسه پانزدهم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

جلسه چهاردهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه چهاردهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه چهاردهم فایل صوتی جلسه چهاردهم دستورالعمل جلسه چهاردهم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

جلسه سیزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه سیزدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه سیزدهم فایل صوتی جلسه سیزدهم دستورالعمل جلسه سیزدهم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.

جدیدترین روش فروش

جدید ترین روش فروش چیست؟

جدیدترین روش فروش

خیلی از دوستان میگن آقای تقدسی ما قبلا فروشمون خیلی عالی بود ولی چند وقتیه فروشمون به شدت کاهش پیدا کرده، میدونید دلیلش چیه؟ به خاطر اینه که داره بازار تغییر میکنه و اساسی ترین تغییر توی بازار اینه که الان رقبای شما تغییر کردن، یعنی چی؟

 رقبای شما رفتن سراغ تولید محتوا

 دارند محتوا تولید میکنند، چهار پنج سال پیش که من سمینارهای بازاریابی و فروش میگذاشتم، میگفتم دوستان آینده فروش و بازاریابی تو کشور ما تولید محتوا هست. باید محتواهای ارزشمند تولید کنید، باید به دنبال این باشید که محتوایی تولید کنید که محصول و خدمات خودتون رو معرفی کنید.

 برای مثال شما دارید یه سری خدمات ارائه میدید مثلا به رستورانها، بتونید ویدیوهایی تهیه کنید که تفاوت اینها با پک های دیگه چیه؟ چه پک هایی شما دارید و اگر میخوایید یک میز خیلی شیک و باکلاس بچینید چه کارهایی باید انجام بدید؟

 پس هر روز میتونی برای مجموعه خودت محتواهای ارزشمند تولید کنی.

اگر میخوای بری سراغ تولید محتوا 

مطمئنا باید دارای یک فن بیان خوب و حرفه ای باشی، باید خیلی خوب و قوی جلوی دوربین ظاهر بشی چرا؟

 چون وقتی که من بخوام بیام یک محصول رو جلوی دوربین معرفی کنم مثلا کار من فروش شکره، میام میخوام اینو جلوی دوربین معرفی کنم شاید محصول من خیلی عالیه خیلی فوق العاده است اما اگر یک فن بیان ضعیف داشته باشم، یک زبان بدن ضعیف داشته باشم، نمیتونم ارزش کالا و خدمات خودم رو معرفی کنم، نمیتونم بگم که چقدر این کالای من خوبه، چقدر این کالای من ارزشمنده.

 پس اگر میخوام توی تولید محتوا موفق باشم بایدبه دنبال این باشم که

 1- صدای قوی تر و رساتری داشته باشم

 2- فن بیان بهتری داشته باشم یعنی حرفه ای تر واضح تر و شفاف تر صحبت کنم 

 3- از کلمات و جملاتی استفاده کنم که بیشترین تاثیر رو روی مخاطبم میذاره.

پس یادت باشه اگر میخوای توی بازار از رقبای خودت جلو بزنی و پیروز باشی باید محتواهای ارزشمند تولید کنی.

 پایین همین ویدیو برای من بنویس که چرا محتوا تولید نمیکنی؟ دلیلش چیه که محتواهای خوب از خودت انتشار نمیدی؟

 خلاق باشید.

جلسه دوازدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز

به جلسه دوازدهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خوش آمدید ویدیوی جلسه دوازدهم فایل صوتی جلسه دوازدهم دستورالعمل جلسه دوازدهم
برای دسترسی به این پست، شما باید دوره جامع سخنوری و مذاکره پولساز را خریداری کنید.